Löw-Beerovy vily

Úvod

Dne 30. srpna 2014 proběhla v parku městyse Svitávka akce s názvem "Slavnost Löw-Beerových vil aneb odpoledne ve stylu 30. let". O tom, jak akce probíhala a také fotogalerii naleznete ZDE. Výstupem projektu je knižní publikace "Löw-Beerovy vily a historie jedné podnikatelské rodiny" (40 MB), 20-ti minutový film o rodině Löw-Beerů (ke shlédnutí online klikněte ZDE), propagační letáky a putovní výstava.

Jsme přesvědčeni, že i venkov má své "unikáty", které by měl ukázat světu.

V městysi Svitávka se nachází dvě významné secesní stavby z počátku 20 století Löw-Beerovy vily.  Patřily významné židovské podnikatelské rodině pocházející z nedalekých Boskovic. Málokdo ví, že tyto stavby, které jsou kulturními památkami, mají velkou vazbu na slavnou brněnskou vilu Tugendhat. V roce 2012, když probíhala mediální kampaň k znovuotevření této vily, jsme chtěli i my veřejnosti představit svitávecké stavby, které by si zasloužily větší pozornost. Proto jsme se rozhodli, že pro zviditelnění těchto vil, rodiny Löw-Beerů a jejich podnikatelské činnosti uděláme maximum. V roce 2013 vznikl společný projekt MAS Boskovicko plus a MAS Svitava „Löw-Beerovy vily“, který v současné době probíhá. 

 

Co mají společného Löw-Beerovy ve Svitávce s brněnskou vilou Tugendhat?

Vše se dozvíte v sekci Projekt

 

Jaroslav Zoubek Miroslava Holasová
starosta Svitávky       místostarostka Svitávky