Konkávně modelované schodiště s terasou ústící do haly Malé vily

Konkávně modelované schodiště s terasou ústící do haly Malé vily