Ukázka dochovaného dobového nábytku z původního inventáře vily

Ukázka dochovaného dobového nábytku z původního inventáře vily